Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

ADVOKĀTS SATIKSMES NEGADĪJUMS

ADVOKĀTS SATIKSMES NEGADĪJUMS

ADVOKĀTS NEGADĪJUMI Lai kāds arī nebūtu Jūsu darba stāžs, vadot automašīnu, ir vairāk par desmit vai divdesmit gadiem, pat ļoti pieredzējušam autovadītājam, ar laiku var būt nepieciešama konsultācija, advokāta satiksmes negadījums. Negadījums var notikt vainas dēļ jebkurš no dalībniekiem, transporta kustību. Ne vienmēr Jums būs vaininieks no negadījuma, vai pat […]

ADVOKĀTS SATIKSMES NEGADĪJUMS

ADVOKĀTS SATIKSMES NEGADĪJUMS – ADVOKĀTA PALĪDZĪBU DALĪBNIEKIEM Kā rīkoties, ja negadījums? Jebkurš, pat nenozīmīgu satiksmes negadījumu, būtu fiksēja Policija, ja nepiekrīt protokola sastādīšana. Policijas darbinieks ir pienākums izsniegt izziņu par reģistrācijas satiksmes negadījuma. Raugieties, lai palīdzībā tika fiksēti visu informāciju par negadījuma. Starp citu, šī palīdzība ir obligāts dokuments, ar […]