ADVOKĀTA PAKALPOJUMI CIVILLIETASPAKALPOJUMI CIVILLIETAS ADVOKĀTS

Pati izplatītākā profilu jurista pilsoņu. Pa to gatavo juristus, lai uz kuģiem, advokatūras, juridisko pakalpojumu uzņēmumiem. Studentiem, kas izvēlas valsts tiesības, varēs nākotnē strādāt aparātos, valsts un sabiedriskajām organizācijām. Kriminālprocesa profilu runā pati par sevi: par to tiek apmācīti topošie izmeklētāji. Ņemiet vērā, ka, izvēloties kādu profilu, nenozīmē, ka universitātes absolvents nevarēs nodarboties nākotnē citiem virzieniem.

Protams, ir juridiskā izglītība dažādās universitātēs atšķiras. Tā, ekonomikas augstskola gatavo juristus ar novirzienu uz ekonomisko sfēru, tādēļ to sagatavošana ietver lielu bloku ekonomisko tiesību disciplīnām. Uz uzsvars tiek likts uz starptautiskajām tiesībām, tādēļ studenti vēsture, starptautiskās attiecības, starptautiskās ekonomiskās attiecības, starptautiskās publiskās un privāttiesības.