ADVOKĀTA PAKALPOJUMIEM CENASADVOKĀTA PAKALPOJUMI CENAS

Zem pēcpusdienā nodarbinātības jurists saprot laikā vienas kalendārās dienas laikā, kad advokāts veic konkrētu uzdevumu pilnvarotāja, neatkarīgi no faktiskā ilguma viņa darbu

Sniedzot advokātu juridiskās palīdzības brīvdienās un svētku dienās, kā arī sniedzot juridisko palīdzību, kas saistīta ar izbraukšanu advokāta uz citu apdzīvotu vietu, darba samaksa tiek veikta ne mazāk kā divkāršā apmērā.

Sniedzot juridisko palīdzību, kas saistīta ar izbraukšanu advokāta uz citu apdzīvotu vietu, maksājumi transporta un komandējumu izdevumus šajā gadījumā nosaka pušu vienošanās, tomēr nedrīkst būt mazāks par vērtību faktisko izdevumu advokāta