ADVOKĀTA PALĪDZĪBUADVOKĀTA PALĪDZĪBU

Ar citām profesijām situācija ir sarežģītāka. Tā, tūlīt pēc universitātes beigšanas kļūt par notāra nesanāks. Uz šo amatu tiek piešķirts pilsonim, kam ir augstākā juridiskā izglītība, kas izgājis stažēšanās termiņu, kas nav mazāks par vienu gadu valsts notāra birojā vai privāto notārs, izturējis kvalifikācijas eksāmenu un kuram ir licence notariāli apliecinātu darbībā.

Lai kļūtu par prokuroru, ir nepieciešams par vienu gadu pastrādāt par prokurora palīgu vai prokuratūras izmeklētājs. Pēc tam, kad tam ir iespējams saņemt vietnieces amatā prokurora. Un tikai pēc noteikta laika (bieži vien tas ir 10-15 gadi), piedaloties profesionālās īpašības, var cerēt uz prokurora vadībā.

Sarežģīts ceļš un uz amatpersona advokāts. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams dažus gadus pastrādāt par palīgu, advokāts, un ir iet ekspertu komisiju. Bet par to, lai pelnītu reputāciju augstākās klases speciālists, visas lietas, visticamāk aizies gados.