JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS ĢIMENES TIESĪBĀSJURIDISKĀ KONSULTĀCIJA PAR ĢIMENES TIESĪBĀM

Šeit ir neliels saraksts ar jautājumiem par ģimenes tiesībām, ar kurām vēršas pie mums:

Kā šķirt laulību, ja laulātais nav dod šķiršanās

Kādu īpašums tiek uzskatīts par kopīgi

Kā dalās īpašums, ja tas ir noformēts uz vienas no laulātajiem

Vai var pretendēt uz mantojumu (dāvana) laulāto laulības

Kādā pilsētā var noslēgt laulību, un kādā šķirties

Kā var atņemt mantojuma bērnu

Vīrs(sieva) vēlas sastādīt laulības līgumu vai es varu atteikties

Saraksts nav pilns, jautājumi var būt tūkstošiem. Atsevišķas pieminēšanas vērts tēma sadaļas īpašumu. Nav vērts paļauties uz draugu padomiem un televīzijas šovs, dzīvē viss ir savādāk. Mūsu kvalificēti advokāti un juristi varēs dot lietpratīgu konsultāciju par ģimenes tiesībām, lai Jūs saprastu savas tiesības un iespējas risināt pat vissarežģītākās un sarežģītām situācijām.