JURIDISKIE PAKALPOJUMIJURIDISKIE PAKALPOJUMI

Pašlaik nav nekādu tiesu prakses par šo jautājumu liecina, visticamāk, nav par to, ka šī problēma ir aktuāla, bet par to, ka, lai atrisinātu to pagaidām nav atrasta atbilstošus juridiskos mehānismus

Jēdziens juridiskie pakalpojumi

Oficiālajos dokumentos un praktiskās darbības koncepcijas»juridiskie pakalpojumi»un»juridiskie pakalpojumi»ir uzskatāmi par. Tomēr literatūrā ir izteikts viedoklis par to, ka saskaņā ar juridiskajiem pakalpojumiem ir jāsaprot saistības, kas izriet no līgumiem, rīkojumiem, komisijas, trasta īpašuma apsaimniekošanas un tirdzniecības koncesijas (franšīzes), iezīme, kas ir iesaistīts starpnieks — pārstāvis, pārstāvis, komisijas pārstāvis, pilnvarotā pārvaldītāja un tāsp, kas ir spēkā vai nu no kāda cita vārda, vai nu no pašu nosaukumu, bet svešās interesēs.

No šī pakalpojumi, ko sniedz profesionālās juristiem, būtu jāaicina nav likumīgi, bet tiesību, un, acīmredzot, tieši šādu viedokli pauda Augstākā Tiesa, kad sniedza paskaidrojumus par dažām īpatnībām sniegtu pakalpojumus, kam ir juridisks raksturs