KRIMINĀLLIETASKRIMINĀLLIETAS

Kriminālprocesa kodekss) kārtību gadījumā, ja tiek konstatēti pierādījumi par noziegumu. Krimināllieta ir skatīts un kas ir atļauts ar tiesas materiāliem, izziņas un pirmstiesas izmeklēšanu.

Iepriekšēja ražošana sākas ar stadijā ir krimināllietas ierosināšanas

Saskaņā ar rakstu, lai ierosinātu krimināllietas ir:

paziņojums par noziegumu;

aktivitāte ar tur viņš;

ziņojums par progresu vai gaidāmo noziegumu, kas iegūta no citiem avotiem.

lēmums par prokurora virzienā attiecīgo materiālu iestāde sākotnējo izmeklēšanu, lai risinātu jautājumu par kriminālvajāšanu.

Pamats, lai ierosinātu krimināllietas ir pieejami pietiekami daudz datu, kas norādītu uz pazīmēm, nozieguma.

Saskaņā ar ĶKP, apsūdzētais un viņa aizstāvis ir tiesības iepazīties ar krimināllietas. Krimināli-procesuālās tiesību akti nesatur normu, kas ļauj personai, attiecībā uz kuru izbeidz tiesvedību, iepazīties ar lietas materiāliem.

Glabāšanas termiņus, lai krimināllietas aprēķina no brīža, kad sodāmības dzēšanas vai spēkā stāšanās attaisnojuma sprieduma, kā arī nolēmumi (lēmumi) par lietas izbeigšanu