MĀJAS LAPĀ BEZMAKSAS JURIDISKĀS PALĪDZĪBASVIETNE BEZMAKSAS JURIDISKO PALĪDZĪBU

maznodrošinātajiem (dušas ienākumi ir zem iztikas minimuma līmenim, noteiktā reģionā);

I un II grupas invalīdi;

veciem cilvēkiem un invalīdiem, kas dzīvo stacionārās iestādēs, sociālās aprūpes;

bērniem-invalīdiem, bērniem-bāreņiem, bērniem, kas atrodas bez vecāku gādības, kā arī to pārstāvjiem, ja viņi vēršas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar nodrošinājumu un tiesību aizsardzību un likumīgās intereses, šādu bērnu;

personām, kuras vēlas pieņemt uz audzināt savā ģimenē bērnu, kas paliek bez vecāku gādības, ja viņi vēršas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar ierīci bērna audzināšana ģimenē;

adoptētājiem, ja viņi vēršas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar nodrošinājumu un tiesību aizsardzību un likumīgo interešu adoptēti bērni;

nepilngadīgiem, kas ietverti sistēmas iestādēs profilakses nolaidība un kavējumi, nepilngadīgo, izlidojošiem sodu brīvības atņemšanas iestādē, kā arī to pārstāvjiem, ja viņi vēršas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar nodrošinājumu un tiesību aizsardzību un likumīgās intereses, piemēram, nepilngadīgo;

pilsoņiem, kas slimo ar psihiskiem traucējumiem, sniedzot viņiem psihiatrisko palīdzību, iedzīvotājiem, kas atzītas ar tiesas nespējīgs, kā arī viņu likumīgajiem pārstāvjiem, ja viņi vēršas pēc bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar nodrošinājumu un tiesību aizsardzību un likumīgās intereses, šādu pilsoņiem;

pilsoņiem, kuri saņēma rezultātā ārkārtas situācijā, kaitējumu veselībai, dzīvojamās telpas, par spēkā pilnībā vai daļēji cits īpašums, par spēkā dokumentus; laulātajiem, vecākiem, bērniem bojāgājušo ārkārtas situācijā un personām, kas atradušies uz viņu apgādībā;

pilsoņiem, kuri pārstāvjiem skaitliski nelielo pamattautu, kas dzīvo vietās ar tradicionālo dzīves un tradicionālās saimnieciskās darbības skaitliski nelielo pamattautu, Krasnojarskas novads, saglabā tradicionālo dzīvesveidu, saimniekošana un amatniecība;

ģimenes locekļiem militārpersonām, iekšlietu iestāžu darbinieki, dienesta darbinieki soda izpildei, darbinieku armijas nacionālās gvardes, kas gājuši bojā (mirušo), ja militārā dienesta pienākumu izpildi (darba pienākumu)