PALĪDZĪBU ĢIMENES JURISTAPALĪDZĪBA ĢIMENES JURISTS

Lielākā daļa no viņiem izdevies atrisināt kārtībā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tomēr, bieži vien rodas situācijas, kad nav iespējams strīdu atrisināt sarunu ceļā un laulātajiem tomēr nākas vērsties pēc palīdzības pie ģimenes advokātu un nodarboties ar laulības šķiršanu, mantas sadali, saistībām un citiem jautājumiem. Ģimenes tiesības ir vienas no vadošajām nozarēm tiesības valstī, kas regulē -ģimenes attiecības.

Galvenais tiesību akts, kas regulē ģimenes jautājumus, ir Ģimenes Kodekss

Tieši viņš ir galvenais likums, kas balstās advokāti un juristi ar aizstāvot klienta intereses.

Ģimenes advokāts vai jurists ir nepieciešama gadījumos, kad rodas šāda veida ģimenes strīdu:

kas -ģimenes attiecību laulātajiem;

kas izriet no tiesiskajām attiecībām»laulātie bērni»;

citi ģimenes strīdi