PALĪDZĪBU ĢIMENES JURISTAPALĪDZĪBA ĢIMENES JURISTS

Galvenais tiesību akts, kas regulē ģimenes jautājumus, ir Ģimenes Kodekss. Tieši viņš ir galvenais likums, kas balstās advokāti un juristi ar aizstāvot klienta intereses.

Ģimenes advokāts vai jurists ir nepieciešama gadījumos, kad rodas šāda veida ģimenes strīdu:

kas -ģimenes attiecību laulātajiem;

kas izriet no tiesiskajām attiecībām «laulātie bērni»;

citi ģimenes strīdi.