PALĪDZĪBU JURISTA TIEŠSAISTESPALĪDZĪBA JURISTA ONLINE

Ikdienas dzīvē ikvienam no mums, un laikā veikt uzņēmējdarbību, bieži gadās situācijas, kad tu esi spiests aizstāvēt sevi un savas tiesības, izmantojot daudzpusīgu tiesību aktiem

Bet parasti nezini, kā pareizi to darīt, nav kļūs vai tas ir likuma pārkāpums, jeb kā nekļūt par upuri, cilvēku rokās, kas ir spēkā ne likuma ietvaros.

Ikdienas dzīvē ikvienam no mums, un laikā veikt uzņēmējdarbību, bieži gadās situācijas, kad tu esi spiests aizstāvēt sevi un savas tiesības, izmantojot daudzpusīgu tiesību aktiem

Bet parasti nezini, kā pareizi to darīt, nav kļūs vai tas ir likuma pārkāpums, jeb kā nekļūt par upuri, cilvēku rokās, kas ir spēkā ne likuma ietvaros.

Saprotot to, Juridiskais Departaments ir gatavs sniegt juridiskās konsultācijas Galvaspilsētā formās:

Mutiska konsultācija;

Sastādīšana rakstiskas juridiskās noslēgšanas;

Juridiskās konsultācijas tiešsaistē