PĀRSTĀVĒŠANA TIESĀPĀRSTĀVĪBA TIESĀ

Pārstāvja pilnvaras ir jāizsaka pilnvaras, kas izdotas un noformētas saskaņā ar likumu

Pilsoņiem ir tiesības veikt savas lietas tiesā personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Personīgo līdzdalību faktiski pilsonim nav atņem tās tiesības būt par lietu pārstāvis

Lietas organizāciju ved tiesā tos orgānus, kas darbojas pilnvaru ietvaros sniegto likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem vai dibināšanas dokumentos, vai pārstāvji. Pilnvaras iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību organizācijām, apliecinošiem dokumentiem dienesta stāvokli un viņu pārstāvju, kā arī, ja nepieciešams dibināšanas dokumentos.

Vārdā organizācijas tiesā uzstājas pilnvarotais pārstāvis likvidācijas komisijas

Pārstāvjiem tiesā var būt rīcībspējīgas personas, kam ir atbilstoši noformētas pilnvaras veikt darbus, izņemot šīm personām (izņemot gadījumu, piedalīties to procesā, kā pārstāvji no attiecīgajām iestādēm vai likumisko pārstāvju):

tiesnesis;

izmeklētājs;

prokurors.

Saskaņā ar civilprocesa tiesību, tiesa ieceļ par advokāta kā pārstāvja neesamības gadījumā no atbildētāja pārstāvja, kuras dzīves vieta ir zināma, kā arī citos likumā noteiktajos gadījumos