Darba Tiesību Kanādas Enciklopēdija

Reģistrēšanās uzlabo jūsu TCE pieredzi, ar spēju, lai saglabātu objektus, lai jūsu personīgo literatūras saraksts un piekļūt interaktīvo karti. Darba likums reglamentē darba KOPLĪGUMU un darba attiecības starp darba devējiem, to arodbiedrībās darbiniekiem un arodbiedrībām. Kanādā ir atšķirība parasti starp darba likumu šauri definēts šādā veidā, un DARBA LIKUMS, likums»par individuālā darba attiecības, kas veido vispārējo tiesību saimnieks un kalps, un supervening ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē darba vietu. Anglijā, darba tiesību apraksta gan, un, protams, ir ciešas attiecības pastāv starp viņiem. Lielākajā daļā provinces šie jautājumi ir iekļauti atsevišķā statūtos, bet Kanāda Darba Kodekss ir Parlamenta lielāko aktu, kas